Gabinet Stomatologiczny Filip Rafałko

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Filip Rafałko z siedzibą w
  Wejherowie, ul. 3 Maja 23 A;
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, u którego można uzyskać informacje o przetwarzaniu
  danych osobowych. Kontakt: e-mail: iod@rafalko.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczeniem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych wg przepisów prawa;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne ;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86 )
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta
  wobec którego realizujemy cele opisane w pkt 3;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również , w formie profilowania.