Rafałko Stomatologia ul. 3 Maja 23 A, 84-200 Wejherowo

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
  • wykonywaniu zdjęć radiologicznych wewnątrzustnych
 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
  • Decyzja Nr 114- HR/Z-A/13, / Gendex Exert DC
  • zgoda PWIS Nr 139-HR/Z/P/14
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych
  • w ciągu minionych 12 miesięcy (01.2020 – 01.2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.