Rafałko Stomatologia ul. 3 Maja 23 A, 84-200 Wejherowo

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na:

 • Wykonywaniu zdjęć radiologicznych :
  • wewnątrzustnych
  • zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii
  • CBCT- tomografii stomatologicznej
 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
  • Decyzja Nr 114- HR/Z-A/13, / Gendex Exert DC
  • Decyzja Nr 69 – HR/Z/A/22, / Rayscan α 3D
  • Decyzja Nr 44 – HR/Z/UA/22, /aparat do zdjęć pantomograficznych z funkcją CBCT
  • zgoda PWIS Nr 139-HR/Z/P/14
  • zgoda PWIS – decyzja Nr 54/ZG/2022 z dnia 13 lipca 2022 r na działalność medyczną związaną z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego


Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych
w ciągu minionych 12 miesięcy (01.01.2022 – 31.12.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.Uz 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych.
 • 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.